<

...Zbierka citátov...

>

Ak si nebudeš vážiť sám seba, nemôžeš čakať, že si ťa budú vážiť iní.

Princezná [dec. 1999]


Smutné je, že hlupáci sú tak sebaistí a ľudia múdri tak plní pochybností.

Russel


Nebyť milovaný - to je smola, ale nemilovať - to je nešťastie.

Camus


S priateľom schopným kritiky môžeš ísť rýchlejšie vpred.

Johann Wolfgang von Goethe


O hodnote človeka nerozhoduje čo vie, ale čo koná.

Fichte


Nikto nejde ďalej, keď nevie kam ide.

Oliver Cromwell


Ľudské myslenie stráca zmysel, keď nemá žiadny určitý cieľ.

Montaigne


Kríza je produktívny stav. Človek z nej musí odstrániť iba príchuť katastrofy.

Max Frisch


Neodpútavaj sa nikdy od svojich ilúzií! Keď zmiznú budeš ďalej existovať, ale prestaneš žiť.

Mark Twain


Pre mňa je každý krok, krokom k cieľu, to platí taktiež pre kroky späť.

Ernst Jünger


Realista je človek, ktorý má správny odstup od svojich ideálov.

Truman Capote


Žiadny cieľ nie je tak vysoký, aby ospravedlnil nečestné metódy.

Albert Einstein


Nejde o to, ísť hlavou proti múru, ale skôr o to, nájsť očami dvere.

Werner von Siemens


Fantázia je dôležitejšia ako poznanie.

Albert Einstein


Ten najpomalší, ktorý nestratil cieľ z očí, ide stále ešte rýchlejšie než ten, ktorý blúdi bez cieľa.

Gotthold Ephraim Lessing


Kto nepozná prístav, do ktorého sa chce plaviť, tomu nie je žiadny vietor priaznivý.

Seneca


Cieľ musí človek poznať skôr ako trasu.

Jean Paul


Čo je vôbec hodné toho, aby to bolo vykonané, je tiež hodné toho, aby to bolo prevedené poriadne.

Lord Philip Chesterfield


Nikto nevie, čo môže vykonať do tej doby, než to skúsi.

Syrus


Nič neprekvapí ľudí viac ako zdravý rozum a jasné jednanie.

Ralph Waldo Emerson


Ten kto kradne naše sny, ten nás zabíja.

Konfucius


Nechaj človeka vyrábať niečo lepšie a predávať lacnejšie, ako to bolo vyrábané a predávané vždy pred tým, nechaj ho, aby sa pre to rozhodol a peniaze prídu.

Henry Ford


Človek musí byť zamilovaný do úspechu, nie do stroskotania.

Ernst Bloch


Človek má tri cesty ako múdro konať. Najskôr premýšľaním: To je tá nejušlachtilejšia. Druhá napodobovaním: To je tá najľahšia. Tretia skúsenosťou: To je tá najtvrdšia.

Konfucius


Vidíš veci a hovoríš: "Prečo ?". Ale ja snívam o veciach nevídaných a hovorím: "Prečo nie?"

George Bernard Shaw


Keď nevieš, kam kráčaš, možno prídeš niekam inde.

Laurence J. Peter


Máme radi ľudí, ktorí povedia priamo, čo si myslia. Za predpokladu, že si myslia to isté čo aj my.

Mark Twain


Šanca zaklope na dvere častejšie, ako si človek myslí, ale väčšinou nie je nikto doma.

Will Rogers


Veci majú len tú hodnotu, ktorú im človek prepožičia.

Moliére


Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí.

La Rochefoucauld


Keď sa človek nepripravil na svoju šancu, tak ho jeho šanca iba zosmiešní.

Pablo Picaso


Skutočnosť, že máme nepriateľov, dokazuje dosť zretelne, že máme zásluhy.

Ludwig Börne


Tajomstvom úspechu je účelná vytrvalosť.

Benjamin Disraeli


Nič veľké nebolo vytvorené bez nadšenia.

Ralph Waldo Emerson


Ak sa ti niečo nepodarí na prvý krát, skús to ešte raz a potom s tým prestaň. Nemá zmysel robiť zo seba blbca.

W. C. Fields


Ak je čas najcennejší, potom je plytvanie časom tým najväčším rozhadzovaním

Benjamin Franklin


Pýtaš sa ako sa jablko dostalo na strom? Medzitým ho niekto odtrhol...

Friedrich Rückert


Nie je pravda, že máme príliš málo času, ale že máme príliš veľa času, ktorý nevieme využiť.

Seneca


Stanoviť priority znamená vybrať to, čo necháme na neskôr.

Helmut Nahr


Najviac času premárnime tým, že sa usilujeme získať čas.

John Steinbeck


Väčšina ľudí spotrebuje viac energie na rozhovory o problémoch než na ich riešenie.

Henry Ford


Najpozoruhodnejšie na budúcnosti je pravdepodobne predstava, že raz ju budeme radiť k starým dobrým časom.

John Steinbeck


Napoleon by nikdy neodmietol dobiť Španielsko z dôvodu, že by bol prepracovaný.

Walter Rathenau


Keď príde čas, že by sme mohli, tak čas, keď sme mohli, už uplynul.

Marie von Ebner-Eschenbach


Pokrok je možný jedine vtedy, keď sa inteligentne porušujú zákony.

Boleslav Barlog


Nie veľký požiera malého, ale rýchly pomalého.

Heinz Peter Halek


Všetko čo je nové, práve svojou novotou spôsobuje najväčšie prekvapenie.

Gotthold Ephraim Lessing


Ten, kto sa drží starého, je predurčený upadnúť s ním.

Endre Ady


Nestrácajte čas hľadáním prekážok tam, kde žiadne nie sú.

Franz Kafka


Ži, ak máš a užívaj svoj čas. Nič tu nie je tak trvalé ako pominuteľnosť.

Paul Fleming


Novátor má nepriateľov medzi tými, ktorí sa uspokoja so starými zákonmi a má len váhavých obhájcov v tých, ktorí dúfajú, že novými zákonmi získajú.

Niccolo Machiavelli


Je ľahšie ohliadnúť sa dozadu o tisíc rokov, ako pozrieť o päťdesiat rokov do budúcnosti.

Edward Bellamy


Všetko, čo robíme pravidelne a profesionálne, skostnatie.

Kurt Tucholsky


Nie je nič ohavnejšie pre zdravého človeka ako strata času.

George Bernard Shaw


Život je trvalý, budúcnosť je jeho pominuteľnosť.

Abraham a Sancta Clara


Ľudia sú pomalí v chápaní: oni sa všetkého chopia až v ďalšej generácií.

Stansilav Jerzy Lec


Žiadny vlas nie je tak tenký, aby nevrhal tieň.

???


Nič na svete nie je bezvýznamné.

Friedrich Schiller


Pokiaľ sa nevenujete aj malým veciam, stratíte i velké.

Menandros


Tenký šíp zabije aj slona.

z Ghanny


Kvalita je nejpresnejšou mierou všetkých vecí.

Aristoteles


Malá chyba na začiatku sa stane veľkou na konci.

Giordano Bruno


Nie je akcia, za ktorú by nikto nezodpovedal.

Otto von Bismarc


Nie sme zodpovední len za to, čo robíme, ale aj za to, čo nerobíme.

Moliere


Podnik, ktorý neprináša nič iné ako peniaze, je úbohý podnik.

Henry Ford


Dobrý zákazník chodí do toho istého obchodu tri roky. Dobrý obchod má tých istých zákazníkov tri roky.

Z Číny


Každý, kto mi lichotí, je mojím nepriateľom. Každý, kto ma kritizuje, je mojím učiteľom.

Z Číny


Nespokojnosť je prvým krokom k rozvoju ľudstva a národov.

Oscar Wilde


Cesta najmenšieho odporu býva vyasfaltovaná len na začiatku.

Hans Kasper


Prevádzajte veľké problémy na menšie a menšie, a oni nakoniec prestanú existovať!

Z Číny


Každý by si mal určiť nedosiahnuteľný cieľ. Iba tak môžeme bojovať a snažiť sa.

Johann Heinrich Pestalozzi


Cieľ, ktorý bol dosiahnutý, už nie je cieľom.

Hermann Hesse


Poriadok je základom všetkých cností. Kde je však základ poriadku?

Georg Christoph Lichtenberg


Ak uspejete iba raz, môže to byť náhoda. Pokiaľ uspejete dvakrát, môže to byť štastie. Pokiaľ uspejete trikrát, tak vďaka usilovnosti a pracovitosti.

Z Normandie


Veľa ľudí žije v troskách svojich zvyklostí.

Jean Cocteau


Je nemožné presvedčiť človeka, ktorý má pri svojom konaní štastie, že by konal lepšie, keby svoje konanie zmenil. Takto se mení ľudské šťastie - menia sa časy, avšak človek svoje chovanie nezmení.

Nicollo Machiavelli


Život je zmena. A dostať sa na takú úroveň dokonalosti, ktorú ešte nikto nedosiahol, možno len častými zmenami.

John Henry Newmann


Každý, kto odhodí zrkadlo, aby se zmenil, už sa zmenil.

Seneca


Pokiaľ niečo stojí vôbec za námahu, je to treba urobiť poriadne.

Thomas Carlyle


Každý kto chce zabiť tigra, musí o tom najprv presvedčiť sám seba.

Z Indie


Chyby sú užitočné, musia byť však rýchlo objavené.

Maynard Keynes


Ľudská tendencia považovať maličkosti za dôležité, vyústila v mnoho dobrého.

Georg Christoph Lichtenberg


Zvyky sú na začiatku pavučinou a neskôr laná.

Zo Španielska


Schopnosť klásť múdre otázky, je polovicou múdrosti.

Francis Bacon


Bohatým nie je ten, kto má zlato a striebro, ale ten kto sa uspokojí s málom.

Mika Waltari


Milovať znamená pripisovať hodnotu takému objektu, ktorý si ostatní nemusia ceniť rovnako.

Ferriere


Na tomto svete neexistuje šťastie ani nešťastie. Existuje len porovnanie jedného s druhým, nič viac. Jedine ten, kto poznal najväčšie nešťastie vie prežiť najväčšie šťastie. Človek musí chcieť zomrieť, aby pochopil, ako je krásne žiť.

A.Dumas


Rozvoj vedy a pokrok poznania sa stávajú stále zložitejšími. Na experimentovanie už nestačia zápalky a slama.

R.Feynman


Skúsenosť je meno, ktoré dávame svojím chybám a omylom.

O. Wilde


Najužitočnejším zo všetkých umení je umenie byť užitočným.

Benjamin Franklin


Niečo musí brať človek na svete vážne, keď chce mať nejakú zábavu.

O. Wilde


Ak odsudzujem chyby svojich priateľov, to ešte neznamená, že by som ich mal prestať mať rád.

J. London


Múdreho urobí šťastným málo, hlúpeho nič na svete. Preto sú takmer všetci ľudia nespokojní.

F. Rochefoucauld