LED na 220V

Často potrebujeme pripojiť k zariadeniam, napájaným zo siete (220V), buď za účelom signalizácie stavu (zap./vyp.), signalizácie prerušenia poistky, alebo upozornenia na prítomnosť sieťového napätia. V minulosti sa na tento účel často používali tlejivky. Dnes sú však tlejivky menej dostupné, takže ich nahradíme klasickými LED, ktoré určite majú v každom obchode s elektronikou a to hneď vo viacerých farbách.

!!! UPOZORNENIE !!!
Zapojenia pracujú so sieťovým napätím, preto by bolo dobré dodržiavať zásady bezpečnosti práce.

[Blikač s LED na 220V]

Blikajúca kontrolka je vhodná hlavne na signalizáciu poruchového stavu - napríklad prerušenia poistky. Uvádzam bežne používané zapojenie, ktoré by malo bez problémov fungovať každému...
Blink LED 220V Zapojenie využíva lavínový jav, ktorý prebieha v tranzistore. Cez rezistor (a diódu :) sa začne nabíjať kondenzátor. Keď napätie na kondenzátore dosiahne 7-10V (podľa tranzistoru), tranzistor zopne a LED blikne - tým sa kondenzátor vybije a začína to odznova. Frekvenciu blikania možno nastaviť zmenou hodnôt rezistora a kondenzátora. Dióda (v sch. 1N4007) musí mať záverné napätie aspoň 400V.

[ Použité súčiastky ]

R    470kOhm
C    100 MF/16V
T    NPN (napr. BC237, BC547)
D    1N4007
LED  ľubovolná LED


[Svetielko s LED na 220V]

Toto zapojenie môže slúžiť napríklad na signalizáciu zapnutia/vypnutia svetla v komore, pivnici a podobných miestach. Môže tiež slúžiť ako orientačné svetlo, ktoré uľahčí nájdenie vypínača v noci.
Blink LED 220V Zrážací kondenzátor (100nF) musí byť určený pre striedavé napätie 250 až 275V. Rezistor by mal byť najlepšie drôtový (spoľahlivejšie) pre zaťaženie asi 2W. Zmenou kapacity kondenzátoru je možné meniť jas LED. Kondenzátor môže mať max. kapacitu ~270 nF.

[ Použité súčiastky ]

R    1kOhm
C    100 nF/250V
D    1N4148,...
LED  ľubovolná LED