Volant pre GamePort PC

Pre tých gamblerov, ktorí radi hrajú hry typu NfS III, je určený tento návod. Celý volant aj s pedálmi sa dá postaviť za cca 200 až 300,- Sk. Vyžadované sú len základné znalosti z oblasti elektrotechniky a nejaké to vybavenie, ktoré by teoreticky mohol mať každý k dispozícii.

1. Popis Game-Portu PC
2. Zapojenie volantu
3. Nastavenie + Vylepšenia
4. Mechanická časť

[ Popis Game-Portu PC ]

Vývody GamePortu


Pin GamePort GamePort+MIDI Popis
1 + 5V + 5V +5V
2 Tlačidlo 1 (button) Tlačidlo 1 (button) /B1
3 Joystick 1 ( X ) Joystick 1 ( X ) X1
4 GND GND GND
5 GND GND GND
6 Jostick 1 ( Y ) Joystick 1 ( Y ) Y1
7 Tlačidlo 2 Tlačidlo 2 /B2
8 + 5V + 5V +5V
9 + 5V + 5V +5V
10 Tlačidlo 4 Tlačidlo 4 /B4
11 Joystick 2 ( X ) Joystick 2 ( X ) X2
12 GND MIDI vysielanie GND
13 Joystick 2 ( Y ) Joystick 1 ( Y ) Y2
14 Tlačidlo 3 Tlačidlo 3 /B3
15 + 5V MIDI príjem +5V

    Z dôvodov kompatibility nebudeme piny číslo 12 a 15 pri volante vôbec používať. Pri pripojení na zvukovku by to mohlo robiť problémy ( netvrdím že muselo ).

[ Zapojenie volantu ]

Elektrické zapojenie volantu vychádza zo zapojenia klasického PC Joysticku :
Schéma zapojenia
    Vývody s rovnakou funkciou sa prepoja a od konektora sa vedú cez jeden vodič
            4,5        GND
            1,8,9     + 5V
    ušetria sa tým 3 vodiče.
    Sú použité 3 otočné potenciometre:
        Pot1 (X)    -    Klasický potenciometer, musí byť dosť masívny, pretože jeho hriadeľ drží prakticky celý volant a je zaťažovaný prakticky vo všetkých smeroch relatívne veľkou silou. Zaťaženie by sa dalo odstrániť zmenou mechanickej konštrukcie. Ak sa niekomu chce, môže sa s tým pohrať.
        Pot2 (Y)    -    plynový pedál
        Pot3 (Y)    -    brzdový pedál
    Potenciometre Pot2 a Pot3 sú zapojené tak, aby pri stlačení plynového pedálu výsledný odpor klesal a pri stlačení brzdového pedálu odpor stúpal. Hodnota potenciometra sa udáva pre celý uhol otočenia. Zvyčajne býva okolo 280 stupňov. Pri pedáloch sa využíva len veľmi malá časť odporovej dráhy. Na tejto malej dráhe musí mať potenciometer približne 50kOhm preto treba hodnotu potenciometrov vypočítať podľa nasledujúceho vzorca:

R = 50*u1/u2  [kOhm]

    Vysvetlivky:
        u2    - maximálna výchylka pedálu (v stupňoch)
        u1    - maximálny uhol otočenia použitého potenciometra
    v mojom prípade bolo u2 = 30 stupňov a u1 = 280 stupňov.

    Druhý konektor nemusí byť zapojený, umožňuje však pripojenie ďalšieho Joysticku ( 2 osi, 2 tlačítka ).

Použité súčiastky:

* Pot1         100kOhm/N
* Pot2,3       470kOhm/N    !! viz text !!
* Button1,2    tlačítko spínacie   2 kusy

Na prepojenie volantu a pedálov:
* ohybná dvojlinka dĺžky 2m
* konektor JACK mono panel samica
* konektor JACK mono kábel samec

Na prepojenie medzi volantom a PC potrebujeme:
* 10 žilový kábel vhodnej dĺžky ( 1.5 až 2 m )
* konektor CANNON 15M kábel (samec)
* kryt na konektor

[ Nastavenie ]

    Nastavenie a konfigurácia prebieha presne ako pri Joysticku. Doporučujem skúšať pod Windowz - tam vadí aj najmenšia chybička.

[ Vylepšenia ]

    Volant je možné rozšíriť o niekoľko drobností, ktoré môžu podstatne zvýšiť úroveň ovládania pri niektorých hrách. Patrí sem napr.:
 - výstup zo zvukovky na púzdre (základni) volantu
 - jednoduchá páka na radenie rýchlostí (formou sekvenčnej prevodovky)
 - Auto-Fire
 - prepínanie priradenia tlačítok...