<

Hippokratova prísaha pre programátorov

>

Všetci užívatelia počítačov (a hlavne na nich prevádzkovaných programov a tzv. systémov) vedia o programátoroch svoje. Ich úlohou je užívateľovi čo najviac skomplikovať prácu, prípadne ju úplne znemožniť. Menej známa je však skutočnosť, že programátori sú k týmto krokom nútení tajnou prísahou programátorského cechu. Prinášam výber hlavných bodov z tejto prísahy.

prebrané z časopisu Computer 24/95, preložil Pelikan