<

Font Viewer 32

>
Verzia
2.0
Veľkosť (kapacita)
196 042 Byte
Oper. systém
Win95/Win98
Autor
Pelikan

Download
Popis
Program pre jednoduché prezeranie nainštalovaných fontov pre Windowz. Program umožňuje zadať vlastný text (prípadne načítať ho z textového súboru), ktorý sa potom zobrazí zvoleným fontom. Umožňuje tiež základnú zmenu typu písma [ Italic, Bold, Underlined, Strikeout ] a výšku písma.

Font Viewer 2.0


Program umožňuje zobraziť aj tabuľku znakov ( ako ASCII ), z ktorej je možné vybraný znak jednoducho kopírovať (do schránky), zobrazí sa aj ASCII kód vybraného znaku.

ASCII tabuľka