<

MP3 Info DB

>
Verzia
2.1
Veľkosť (kapacita)
1 594 424 Byte
Oper. systém
Win95/Win98
Autor
Silent

Download

Aktuálnu verziu programu je možné nájsť na adrese autora: http://www.silent.host.sk

Popis
    MP3 Info DB slúži na archivovanie informácií o MP3 skladbách. Je určený hlavne tým, ktorí majú väčšie množstvo MP3 a pomaly strácajú prehľad. Program generuje veľmi prehľadné zoznamy/výpisy skladieb.

Funkcie programu:

 • archivovanie informácií o skladbách MP3 ( názov skladby, meno interpreta, názov albumu, dĺžka skladby, kapacita súboru skladby, názov disku ) v databáze
 • vkladanie označených skladieb / playlistov, resp. automatické prehľadávanie adresárov a diskov
 • podpora MP3 skladieb s premenlivým dátovým tokom
 • vyhľadávanie skladieb podľa rôznych kritérií ( stromová štruktúra, interpret, skladba, album, vložené CD, ... )
 • využívanie stromovej štruktúry vo funkcii viacúrovňového filtra pre vyhľadávanie, editovanie, kopírovanie a vymazávanie skladieb v rámci databázy
 • editovanie názvu skladby, albumu, interpreta a dĺžky skladby
 • generovanie výpisu skladieb v požadovaniej štruktúre a formáte ( TXT alebo HTML ) s možnosťou určiť rôzne parametre výpisu ( číslovanie, spočítať dĺžku a kapacitu albumu, alebo všetkých skladieb, ... )
 • prehrávanie skladieb pomocou interného prehrávača alebo Winamp-u, vytvorenie playlistu z údajov v databáze, podpora playlistu typu M3U
 • podpora funkcie Drag&Drop v rámci programu
 • Čo je nové vo verzii 2.1:
  - podpora viacerých jazykov ( slovenský, anglický ) pre prostredie
   aj nápovedu
  - Drag&Drop zo zoznamu do stromu
  - ovládanie hlasitosti
  - kontextovo senzitívna nápoveda
  - formátovanie textu
  - možnosť odinštalovať program
  - odstránené chyby :
   - ak sa vyprázdňovala DB z úrovne > 0 tak sa nevymazal strom
   - pri prepnutí na iný program sa "zrušil" strom
   - v okne vyhľadávania sa zbytočne načítavala databáza
    keď nebolo aktívne vyhľadávanie
   - ak sa premenovával uzol na meno, ktoré už v danej úrovni
    existovalo, tak vyhadzovalo chybu, hoci premenovanie
    prebehlo úspešne
   - sprístupňovanie položiek menu a tlačítok
   - dvakrát si pýtal nový názov disku
   - a rôzne iné drobnosti ( chybná ikona v stavovom paneli, ... )
  
  ScreenShot - MP3 Info