<

NetSender

>
Verzia
1.1
Veľkosť (kapacita)
252 724 Byte
Oper. systém
WinNT/W2000
Autor
pelikan

Download

Program NetSender uľahčuje posielanie správ po sieti v systémoch Windows NT, Windows 2000 a kompatibilných. V týchto systémoch sa správy posielajú príkazom "NET SEND ... ...". NetSender je v podstate vizuálnym rozšírením tohoto príkazu. Nie je možné ho použiť v systémoch Windows 9x, pretože tieto nemajú parameter SEND v príkaze NET implementovaný. Na tom sa ešte pracuje a ak sa mi podarí získať nejaké bližšie informácie, bude aj to - no zatiaľ nič nesľubujem

Hlavné funkcie programu:


NetSender - Main Window