<

Osciloskop a signálny generátor na PC

>
Verzia -
Veľkosť (kapacita) 204 501 Byte
Oper. systém DOS
Autor Eduard Chrvala

Download

Popis
Program zobrazuje priebeh signálu, privedeného na linkový vstup zvukovej karty, prípadne generuje signál zvolenej frekvencie, amplitúdy, priebehu (je možné nakresliť si vlastný priebeh), možnosť uložiť meraný signál ako WAV, prípadne BMP. Použitím tohoto programu a deliacich vstupných sond sa počítač zmení na plnohodnotný osciloskop.