<

Windows 98 Source Code

>
Dostal sa mi do rúk zdroják jadra operačného systému Windows 98. Vždy som si myslel, že Windows je naprogramovaný v jazyku QBasic, alebo pomocou dávkových súborov (*.BAT). Teraz už viem, že som sa mýlil, a že za jeho neuveriteľnú rýchlosť a stabilitu vďačíme len programátorom a politike firmy Micro$oft - veď si to pozrite...
...z pochopiteľných dôvodov nemôžem uviesť zdroj informácií...
- ! Top Secret ! - ! Top Secret ! - ! Top Secret ! -

Windows 98 Source Code

   /*
    TOP SECRET Microsoft(c) Code
    Project: Chicago(tm)
    Projected release-date: Summer 1998
   */
 
   #include "win31.h"
   #include "win95.h"
   #include "evenmore.h"
   #include "oldstuff.h"
   #include "billrulz.h"
   #define INSTALL = HARD
 
   static char make_prog_look_big[1600000];
 
   void main()
   {
     while(!CRASHED)
     {
       display_copyright_message();
       display_bill_rules_message();
       do_nothing_loop();
       
       if (first_time_installation)
       {
         make_50_megabyte_swapfile();
         do_nothing_loop();
         totally_screw_up_HPFS_file_system();
         search_and_destroy_the_rest_of_OS/2();
         hang_system();
       }
       
       write_something(anything);
       display_copyright_message();
       do_nothing_loop();
       do_some_stuff();
       
       if (still_not_crashed)
       {
         display_copyright_message();
         do_nothing_loop();
         basically_run_windows_3.1();
         do_nothing_loop();
         do_nothing_loop();
       }
     }
 
     if (detect_cache())
       disable_cache();
 
     if (fast_cpu())
     {
       set_wait_states(lots);
       set_mouse(speed, very_slow);
       set_mouse(action, jumpy);
       set_mouse(reaction, sometimes);
     }
 
     /* printf("Welcome to Windows 3.11"); */
     /* printf("Welcome to Windows 95"); */
     printf("Welcome to Windows 98");
     if (system_ok())
     {
        bsod(random_err());
        crash(to_dos_prompt);
     }
     else
       system_memory = open("a:\swp0001.swp", O_CREATE);
 
     while(something)
     {
       sleep(5);
       get_user_input();
       sleep(5);
       act_on_user_input();
       sleep(5);
     }
     create_general_protection_fault();
   }